Masterclass – Pensioen in beweging: De Impact op de business ontcijferd

Frank Driessen | CEO; Aon Wealth Netherlands
Andrew Davies | Enterprise Client Leader; Aon

Het is bijna zeker. Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren omgezet worden in beschikbare premieregelingen (Defined Contribution) met een vaste en gelijke premie voor alle werknemers. Hiermee lijken de ingewikkelde pensioenkwesties achter de rug. Echter de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zal risico’s en kosten met zich meebrengen. Hoe in te spelen op deze risico’s en de noodzakelijke (kosten)compensaties gegeven het perspectief verlies van de oude pensioenregelingen? Grote financiële en accounting impact liggen de komende jaren in het verschiet. Alle reden om als CFO nu alert te zijn op de implementatie gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel.

Hosted by: Aon