Wanneer: Donderdag 1 juni 2023
Waar: Grand Hotel Huis ter Duin
Tijd: 09.30 – 19.00 uur

Het programma van Donderdag 1 juni 2023

Het programma is in ontwikkeling en wordt nog aangevuld

10:00 - 10:30 uur

Ontvangst en registratie

10:30 – 12:00 uur

Plenaire opening: Breaking news & breaking ground in business.

Rens de Jong | Dagvoorzitter
Jeroen van Glabbeek | Founder & CEO; CM.com
Frans den Houter | CFO; Koninklijke BAM Groep
Menno Middeldorp | Global Head; RaboResearch
Monique van Dijken Eeuwijk | Partner; MGM Regulatory & Governance
Joris Schoonis | Managing Director BeNeLux; Google Cloud
Geert-Jan Waasdorp | Directeur en oprichter; Intelligence Group
Frank Eggink | Co-Founder; HeartWork
Zaal: Picke 1, 2 & 3

Je bent van harte welkom op de altijd levendige redactievloer van de CFO Times waar we samen met experts, journalisten, ondernemers en bestuurders de krantenkoppen doornemen. Welke ontwikkelingen en nieuwsfeiten komen er op ons af? En welke kansen en bedreigingen scheppen deze voor onze Business? De opening van CFO Day 2023 staat in het teken van duiding, analyse en opinie onder leiding van Rens de Jong.

12:00 - 13:00 uur

Lunch

13:00 - 13:45 uur

Industry table – Logistiek in beweging: Verkenning van de laatste trends en nieuws in de industrie

Albert Jan Swart | Sectoreconoom; ABN Amro
Gijsbert Burggraaf | CFO; DHL Parcel Benelux
Teije Smittenaar | Director Finance; Port of Rotterdam
Najeeb Qazizada | Co-founder; Cargors
Tim Bosman | Co-founder; Cargors
Ruben Munsterman | Moderator Industry tables
Zaal: Picke 1
Tijd: 13:00 – 13:45 uur

Nederland is bij uitstek het land van de verfijnde logistiek. Onze rivierdelta, de havens, Schiphol en de doorgaans goede infrastructuur hebben gezorgd voor een reputatie van logistiek powerhouse. Maar hoe ziet de toekomst van deze voor Nederland belangrijke sector eruit? Wat is de rol van technologie en hoe wordt omgegaan met ESG eisen? Ontmoet bestuurders, ondernemers , dwarse denkers en investeerders en ontdek hoe logistiek Nederland zich de komende jaren ontwikkelt.

Industry table – De toekomst bouwen: Verkenning van de laatste ontwikkelingen en inzichten in de bouwsector

Frans den Houter | CFO; Koninklijke BAM Groep
Luurt van der Ploeg | CFO; VolkerWessels
Lowick Barg | CFO; Dura Vermeer Groep N.V.
Willem van Oosten | Moderator
Zaal: Picke 2
Tijd: 13:00 – 13:45 uur

Woningtekort, verduurzaming, dijkverhogingen of infrastructuur. Voor de grootste opgaven waar we in Nederland voor staan doen we een beroep op de bouwsector. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto. Maar hoe staat onze bouwsector er eigenlijk voor? Welke innovaties zijn er hoe zorgen we voor duurzame waardecreatie in de bouw? Ontmoet ondernemers, bestuurders en experts en ontdek hoe de bouwsector bijdraagt aan onze toekomst.

Industry table – Krachtbronnen voor verandering: Verkenning van de laatste trends en nieuws in de industrie.

Rens de Jong | Dagvoorzitter
Jeanine Tijhaar | CFO; Eneco
Timme van Beusekom | CFO; Eneco Ventures
Daan Bouwman | CFO; Groendus
Cora van Nieuwenhuizen | Voorzitter; Energie-Nederland
Carlo Binken | CFO; Enviem
Frank Verbeek | Managing Partner; IMPROVED
Zaal: Picke 3
Tijd: 13:00 – 13:45 uur

Als er één sector is die de laatste tijd veel in het nieuws is geweest dan is het wel de Energie sector. Groningen, Inflatie, Oorlog, Duurzaamheid, Schaarste en de Energietransitie zetten de sector op zijn kop. Wat vraagt dit van leiders en bestuurders? Welke harde keuzes gaan we maken en welke impact zal dit hebben op de BV Nederland? Leer van een deep dive in de industrie die bepalend zal zijn voor de toekomst van Nederland.

Lagerhuisdebat – Arbeidsmarkt

Ritchy Drost | CFO; VodafoneZiggo
Frank Cocx | CFO; Lucas Bols
Joost Gietelink | CFO; Dutch Flower Group
Patrick Rosengarten | CFO; HEYDAY Facility Management
Meindert Schut | Journalist & Presentator
Peter Ligteringen | CFO; Yource Group
Mark Kranenburg | CFO; Agrico
Marco Jongen | Project directeur; Vebego
Monique Busch | CFO; Coface
Geert-Jan Waasdorp | Directeur en oprichter; Intelligence Group
Zaal: Van Berckel
Tijd: 13:00 – 13:45 uur

Hoe moet het nu verder in de arbeidsmarkt? Blijven we te maken houden met schaarste en stijgende eisen van onze medewerkers? Is werken op kantoor echt verleden tijd? En willen we dat eigenlijk wel? Aan de hand van prikkelende stellingen over de arbeidsmarkt, werkgeverschap en de wijze waarop werk moet worden georganiseerd gaan we met elkaar in debat. Acht vooraanstaande CFO’s bestijgen het spreekgestoelte om hun stelling te verdedigen. Ben jij klaar voor verbaal vuurwerk en nieuwe inzichten? Doe dan mee met het Lagerhuisdebat en ontdek de opinies van collega CFO’s.

Hosted by: Staan

13:00 - 14:30

Rondetafel – CFO reinvented: ‘Van Digital naar Duurzaam’

Bart Meussen | Executive Director Finance NL; Koninklijke BAM Groep
Barry Oesman | Sustainability Management Control Lead; Koninklijke BAM Groep
Michael van Asperen | Moderator; Agium
Zaal: Panorama 1
Tijd: 13:00 – 14:30 uur

De Koninklijke Bam Groep lanceerde recentelijk haar nieuwe duurzaamheids-strategie en stelde daarbij concrete doelen vast. Met Bart Meussen, Executive Director Finance NL, gaan we in gesprek over de thema’s die op de agenda van het bedrijf staan. We ontdekken wat dit betekent voor de organisatie en haar cultuur, die zich richt op duurzame waarde creatie en op basis daarvan duidelijke keuzes maakt. In een markt waar van alles aan de hand is. In de dialoog zeker ook: Is de ‘digital era’ voorbij, of juist nu cruciaal? We bespreken de concrete invloed op de Finance organisatie, die elke dag meer zichtbaar wordt. Welke rol kan of moet de Financial in de genoemde ontwikkeling spelen?

Hosted by: Agium

Rondetafel – Leiderschap: Impact voor transformatieve verandering

Frank Eggink | Co-Founder; HeartWork
Melle Eijckelhoff | Chief Business Officer; Sijthoff Media
Zaal: Panorama 2
Tijd: 13:00 – 14:30 uur

De veelheid, omvang en complexiteit van vraagstukken die er op onze bedrijven afkomen doen een beroep op ons vermogen om onze organisaties daadwerkelijk te transformeren. De CFO is als business partner goed gepositioneerd om hierin een leidende rol te spelen. Maar hoe pakken we dat nu aan? En hoe leiden wij dit in goede banen? We zijn maar heel zelden in de gelegenheid onze vragen en dilemma’s maar ook ervaring, kennis en inspiratie hierover te delen met gelijkgestemde collega’s. In deze besloten CFO bijeenkomst versterken we elkaar met behulp van een beproefde intervisie methode. Leden van de Impact Coalition delen hun inzichten en ideeën en dagen je uit de volgende stap te zetten.

Rondetafel – Aanpassen en innoveren; wat elke CFO kan leren van innovaties in de voedselketen.

Cyrille Filott | Global Strategist; Rabobank
Zaal: Panorama 3
Tijd: 13:00 – 14:30 uur

In welke industrie je je ook bevindt: inflatie, duurzaamheid en digitalisering hebben sterke invloed op de toekomstige inrichting van onze waardeketens. Neem bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen in onze voedselketen. Boeren, groothandels, voedselproducenten en retailers in food werken samen in een complexe keten die antwoorden probeert te vinden op de laatste trends. Wat kan een CFO hier van leren en hoe zet jij de samenwerking in jouw waardeketens in beweging? Met de food industrie als inspiratiebron bespreken we met Expert Cyrille Filott – Global Strategist bij Rabobank – hoe we kunnen inspelen op de uitdagingen van deze tijd.

Hosted by: Rabobank

Rondetafel – Digital Transformation: Groot denken, klein doen

Pieter Paul van Oerle | Founder; nlmtd
Kwint Jansen | Account Executive; Payhawk
Zaal: Panorama 5
Tijd: 13:00 – 14:30 uur

Digitale transformatie is al decennia onderwerp van gesprek, en in alle mogelijke vormen besproken. Waarom krijg je het niet voor elkaar? Maken we het niet te groot? Inmiddels komt het besef dat groot denken en klein doen de basis is van succes bij digitalisering: starten met (deel)processen en vanaf daar uitbouwen. Pieter Paul van Oerle van Nlmtd begeleidt organisaties in het toepassen van innovatie in hun organisatie door de “best fit” start-ups bij vraagstukken te vinden en Kwint Jansen kent vanuit Payhawk de uitdagingen die CFO’s ervaren en hoe je deze tackelt bij het digitaliseren van betaalprocessen. Welke kansen zijn er voor jou en je team om te starten met digitaliseren?

Hosted by: Payhawk

CFO Studio met Jedox

René de Monchy | Moderator
Zaal: Panorama 6
Tijd: 13:00 – 14:30 uur

Voor het eerst wordt de CFO Studio live opgenomen tijdens CFO Day. In deze editie, in samenwerking met Jedox, worden belangrijke vraagstukken voor CFO’s belicht. Niels van Bladeren, CFO van LBC Tank Terminals, Jan Bouten, CFO van Arcadis en Sam-Ray Atta, Account Executive bij Jedox, zullen te gast zijn. Ze zullen bespreken welke controlemechanismen je moet inbouwen, welke verplichtingen en risico’s transparantie met zich meebrengt, hoe je succesvol kunt samenwerken met andere bedrijfsafdelingen en welke rol technologie en AI spelen in rapportage. Deze aflevering van CFO Studio biedt inzichten om de verwachtingen van stakeholders waar te maken door betere beslissingen te nemen en risico’s effectiever te beoordelen.

Uitzenddatum: 8 juni 2023 om 10:00 uur

Rondetafel – Voorkomen is beter dan genezen: risico’s zijn er altijd

Alex van den Doel | Managing Director; Aon
Abderrahman Kaouass | Practiceleader; Aon
Anna-Bo Bouwens | Moderator
Zaal: Panorama 8
Tijd: 13:00 – 14:30 uur

In de volatiele wereld waarin we vandaag de dag leven wordt jouw organisatie blootgesteld aan meer- en complexere risico’s dan ooit. Die uitdagingen bespreken Alex van den Doel en Abderrahman Kaouass van Aon tijdens deze rondetafel. Van internationaal zakendoen tot welzijn op het werk: nieuwe en opkomende risico’s als cyber, complexe supply chains en ESG hebben een grote invloed op deze uitdagingen. In besloten groep bespreek je met jouw peers wat jij als voornaamste risico’s ziet en hoe deze zijn te beheersen. Hoe vind je als bedrijf een balans tussen risico’s voorkomen en incidenten/crises managen.

Hosted by: Aon

14:00 - 14:30 uur

Masterclass – When AI meets Sustainability: een transformatie die geld oplevert

Daan Bouwman | CFO; Groendus
Zaal: Picke 1
Tijd: 14:00 – 14:30 uur

Arvato Bertelsmann, Hak, Makro en Holland Foodservice. Zomaar een aantal ondernemingen die niet alleen plannen maken voor een groenere toekomst, maar het vandaag nog realiseren. Dankzij een radicaal andere kijk op de markt voor energie en de toepassing van slimme meters en kunstmatige intelligentie verdienen deze bedrijven daadwerkelijk aan duurzaamheid. In deze Masterclass presenteert CFO Daan Bouwman een unieke kijk in het baan doorbrekende businessmodel van Groendus en de aantrekkelijke businesscase die ook jij zou moeten kennen.

Masterclass – Instappen op de beurs: is dit het moment?

Niels Koerts | Aandelenanalist; IEX
Zaal: Picke 2
Tijd: 14:00 – 14:30 uur

Instappen op de beurs heeft voor jou als CFO twee dimensies: als particulier en als financieel verantwoordelijke voor je bedrijf. In beide gevallen is actuele kennis van de beurs belangrijk. Niels Koerts, Aandelen Analist bij IEX.nl, geeft je tijdens deze masterclass de meest actuele inzichten. Vervolgens bespreekt hij de verschillende visies op aantrekkelijkheid van een aandeel: hoog interessant voor het bedrijf, en laag voor de particulier om ten slotte tot de conclusie te komen: is dit het juiste moment om in te stappen?

Masterclass – Cash is King: einde goedkoop kapitaal

Mitch Bergmans | Finance Director EMEA; Cargill
Zaal: Van Berckel
Tijd: 14:00 – 14:30 uur

Met het eindigen van toegang tot goedkoop (of überhaupt) kapitaal heeft het afgelopen jaar een grote verschuiving plaatsgevonden in de verhoudingen binnen waardeketens waar het aankomt op financiering. Mitch Bergmans, Finance Director EMEA bij Cargill (Divisie: Food Ingredients, Edible Oil Solutions), heeft als “family owned” een unieke positie en deelt zijn ervaringen: de veel zwaardere informatieverstrekking vanuit zijn leveranciers en klanten en de daarmee sterk toegenomen machtpositie. Wat betekenen deze verschuivingen op de kapitaalmarkt voor jouw kansen en keten?

Masterclass – De complexiteit vereenvoudigd: naar een succesvolle ESG & CSRD strategie

Ariën Stuijt | Strategy director; Hill+Knowlton Strategies Nederland
Zaal: Picke 3
Tijd: 14:00 – 14:30 uur

Voor de CFO van de toekomst vormt nieuwe ESG-regelgeving zoals CSRD een grote uitdaging, maar ze biedt ook enorme kansen: ESG- en CSRD-rapportage wordt een zinvolle voorspeller van zakelijk succes en voorkeur bij uw stakeholders. De integratie van deze regelgeving in uw activiteiten met hetzelfde rigoureuze proces als financiële verslaglegging is cruciaal. Tijdens deze interactieve workshop neemt Hill+Knowlton Strategies u mee door een vereenvoudigd ESG & CSRD stappenplan: ken de vereisten, zorg voor succesvolle naleving en begrijp het belang van de implementatie van een succesvolle ESG-strategie.

14:30 - 15:00 uur

Pauze

15:00 - 15:45 uur

Industry Table – Food for Thought: Het creëren van Waarde in de Food Sector

Inga Blokker | Directeur; FoodService Instituut Nederland
Roel Veld | CFO; Bolletje
Cyrille Filott | Global Strategist; Rabobank
Boi Snellaars | CFO; Vion Food Group
Pieter Brokx | CFO; Eurocaps
Ruben Munsterman | Moderator Industry tables
Zaal: Picke 1
Tijd: 15:00 – 15:45 uur

De voedingsindustrie is een belangrijke sector in Nederland en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de economie. De omzet van de voedingsindustrie is nog nooit zo hoog geweest als vorig jaar. Deze score werd gedreven door een forse stijging van de afzetprijzen en een sterk toegenomen export. Nederland heeft een sterke positie in de internationale voedingsindustrie, met bedrijven zoals Unilever, FrieslandCampina, Heineken, en Vion Food Group die wereldwijd actief zijn.

De groeiende vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, de noodzaak om voedselverspilling te verminderen en de behoefte aan meer transparantie in de toeleveringsketen vraagt om samenwerking en innovatie. Aan de Food Industrytable bespreken we de ontwikkelingen in de waardeketen en de drijvende krachten achter aansprekende transformaties in deze belangrijke industrie.

Masterclass – De business case achter Digitale Fitheid

Martijn Aslander | Auteur en verbinder
Zaal: Picke 2
Tijd: 15:00 – 15:45 uur

Hoe is het toch mogelijk dat we decennia lang miljarden investeren in kantoor automatisering die ons efficiënter zou maken, terwijl onze productiviteit als jaren gelijk blijft? De oplossing voor dit vraagstuk ligt niet in een cursus time management, slimmer mailen of een upgrade van uw Microsoft 365 licentie. Martijn Aslander – stand-up filosoof en pionier – neemt je mee in de wereld van digitale vaardigheden. Hoe kunnen we tijd, maar ook energie en slagkracht terugwinnen? Ontdek en verken de tools en de mindset die jouw business mentale ruimte en geld gaan opleveren!

Industry Table – Making it happen: De toekomst van de maakindustrie in Nederland

Rens de Jong | Dagvoorzitter
Herman Molenaar | President Commissaris
Javier van Engelen | CFO; Signify
Gijs van der Velden | CEO; MX3D
Ronald Eikelenboom | Group CFO; Lely
Elles Staats | CFO; Batenburg
Zaal: Picke 3
Tijd: 15:00 – 15:45 uur

ASML, Fokker, Damen, Vanderlande en VDL zijn enkele voorbeelden uit de wereldwijd toonaangevende maakindustrie van Nederlandse origine. Ondanks de successen staat de maakindustrie in Nederland voor vele uitdagingen. Toenemende concurrentie van opkomende markten, de noodzaak om voortdurend te innoveren en te investeren in nieuwe technologieën en het tekort aan gekwalificeerd personeel. Hoe pakken ondernemers en bestuurders deze uitdagingen aan? Bezoek de Manufacturing Industry table en laat je inspireren door de verhalen uit de boardroom van toonaangevende en innovatieve productiebedrijven.

Masterclass – Duurzame waarde creeëren met human capital

Bea Aarnoutse | Boardroom consultant, Partner; PROOF
Corinne Weeda | CFO; ICS
Zaal: Van Berckel
Tijd: 15:00 – 15:45 uur

ICS CFO Corinne Weeda en Bea Aarnoutse, specialist op het gebied van leadership- & employee alignment en partner van PROOF, geven op een inspirerende wijze inzicht in hoe zij samen hebben gewerkt aan het verbeteren van de employee experience bij ICS. Ook leggen ze uit waarom het juist van belang was dat ook de CFO actief betrokken was bij de planvorming. Aan de hand van stellingen worden deelnemers meegenomen. Corinne licht ook toe waarom juist CFO’s de basics van de beïnvloeders van goed werkgeverschap en het waardepotentieel van human capital moeten kennen. En er naar gaan (laten) handelen.

15:00 - 16:30

Rondetafel – Balanceren tussen regeldruk en klanteisen. (ENG)

Kyle Gibbons | Head of Global Accounts for Confirmation; Thomson Reuters
Melle Eijckelhoff | Chief Business Officer; Sijthoff Media
Zaal: Panorama 5
Tijd: 15:00 – 16:30 uur

In deze besloten rondetafel bespreken we hoe banken kunnen reageren op strengere compliance regels, fraude kunnen voorkomen en tegelijkertijd efficiënt en klantgericht kunnen blijven. Welke mogelijkheden zijn er om frauderisico’s door slimme automatisering te beperken en wat zijn de voorwaarden om dit succesvol te doen? En hoe doen we dit zonder extra kosten of slechte klantervaringen? Met een exclusieve groep leiders uit de financiele sector delen we onze ervaringen en ideeën. Samen bespreken we onze prioriteiten en hoe we een voorsprong kunnen nemen in een tijdperk van verhoogde regeldruk en risico’s.

Hosted by: Thomson Reuters

Rondetafel – Het Dataspelletje, niet lullen maar poetsen!

Rudolf Nieweg | CFO; Pon Automotive
Ralf de Haan | Director Data & Analytics; Pon Holdings
Michael van Asperen | Moderator; Agium
Zaal: Panorama 1
Tijd: 15:00 – 16:30 uur

Iedereen praat over hoe belangrijk data is maar praktische verhalen krijgen we niet vaak te horen. Pon heeft een succesvolle strategie neergezet en neemt ons mee in hun reis. Wat was de beginsituatie, de visie, succesvoorbeelden en hoe de Finance afdeling zijn rol hierin pakt. Het is een reis met hobbels, wrijving en soms met elkaar in de heg liggen. Een weg van continue veranderen, verbeteren en steeds nieuwe inzichten. Rudolf Nieweg, CFO Pon Automotive en Ralf de Haan, Director Data & Analytics gaan met ons in gesprek, beantwoorden jullie vragen en inspireren je hoe je dit succesvol binnen je eigen organisatie verder kan ontwikkelen.

Hosted by: Agium

Rondetafel – Thriving through Economic Uncertainty

Bob Eyken | Regional Finance Lead; Workday
Zaal: Panorama 2
Tijd: 15:00 – 16:30 uur

Verandering is tegenwoordig een constante voor bedrijven. Van historische niveaus van fusies en overnames tot voortdurende verstoringen van bestaande bedrijfsmodellen als gevolg van nieuwe concurrenten en voorheen onvoorziene externe obstakels (Covid…), veranderingen vereisen dat organisaties zich sneller dan ooit tevoren aanpassen. Hoe kunnen bedrijven zich snel aanpassen aan nieuwe bedreigingen en kansen? Financiële leiders moeten flexibeler zijn, tijd besteden aan toegevoegde waarde, in staat zijn om dynamisch te reageren op veranderingen in het bedrijf en de impact van toekomstige verstoringen minimaliseren.

Hosted by: Workday

Rondetafel – Retail: Businessmodellen van de toekomst

Memy Wong | Director Strategic Accounts; OneStream
Jan Meerman | Directeur; INretail
Willem van Oosten | Moderator
Zaal: Panorama 3
Tijd: 15:00 – 16:30 uur

De retailsector is een belangrijke in Nederland vanwege de economische bijdrage, het vervullen van consumentenbehoeften, de werkgelegenheid die het genereert, de stimulatie van innovatie en concurrentie. Maar hoe zorg je als CFO dat je aan deze beloften blijft voldoen en op lange termijn waarde behoudt? Jan Meerman (Directeur van INretail) en Memy Wong (Director Strategic Accounts bij Onestream) nemen je mee in de verkenning van de belangrijkste ontwikkelingen en houden de spiegel voor over hoe ver we in Nederland zijn. Tijdens deze rondetafel brengen we de werelden van food en non-food bij elkaar en gaan we dieper in op de mogelijkheden van Artificial Intelligence voor de sector.

Hosted by: OneStream

Rondetafel – Beyond cybersecurity awareness: How to enable the human sensor

Inge van der Beijl | Director Behaviour & Resilience; Northwave
Daphné Debaenst | Moderator
Zaal: Panorama 8
Tijd: 15:00 – 16:30 uur

In deze workshop gaan we aan de slag met manieren waarop je de human sensor rondom cyber security kunt laten werken. Een e-learning of phishing campagne is een goed startpunt om medewerkers bewust te maken van risico’s. maar leidt uiteindelijk onvoldoende tot gedragsverandering. In deze sessie ontdek jij wat er verder nodig is. Inge van der Beijl, Director Behavior & Resilience bij Northwave Security, biedt je nieuwe inzichten en praktische handvatten om cyberveilig gedrag binnen jouw organisatie te versterken.

Hosted by: Northwave

16:00 - 16:30 uur

Masterclass – The Business of Change: Leiderschapslessen uit de Formule 1

Marcia Goddard | Neuroscience in business; Brain Matters Consulting
Zaal: Picke 1
Tijd: 16:00 – 16:30 uur

In een wereld die gedomineerd wordt door verandering, zijn kalmte en veerkracht basiselementen voor succes op de werkvloer. Maar hoe bouw je aan veerkracht in je team? En hoe ziet dat eruit in termen van gedrag? Formule 1 biedt een schat een inzichten over optimaal omgaan met verandering, omdat verandering er de enige constante is. In deze masterclass neemt neurowetenschapper dr. Marcia Goddard je mee in wat zij geleerd heeft tijdens haar onderzoek naar Formule 1 teams. Je leert hoe het brein omgaat met verandering, welke leiderschapsgedragingen bijdragen aan veerkracht en wat jij morgen anders kunt doen om te zorgen dat jouw team het hoofd koel houdt onder druk.

Hosted by: Finance Factor

Masterclass – De energietransitie: een business essential

Hyung de Zeeuw | Senior specialist energietransitie; Rabobank
Zaal: Picke 2
Tijd: 16:00 – 16:30 uur

De energietransitie is een feit, nieuwe regelgeving zorgt voor een kantelpunt binnen organisaties waar het aankomt op beschikbaarheid van energiebronnen. Alle ogen zijn gericht op 2030, maar al ruim daarvoor moeten er strategische keuzes gemaakt worden.

Als CFO sta je voor een aantal belangrijke vragen: ga je investeren in groene waterstof – een mogelijke oplossing, zet je in op groene waterstofproductie in andere landen waar zon en wind ruim beschikbaar is? Of ga je inkopen? Bovendien, voor sommige industrieën is er geen alternatief voor het gebruik van groene waterstof, dus wat betekent dit voor je businessmodel? Hyung-Ja – Senior specialist energietransitie bij RaboResearch – neemt je mee in de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden en biedt jou inspiratie voor het bepalen van jouw strategische koers voor energievoorziening, nu en in de toekomst.

Hosted by: Rabobank

Masterclass – Artificial Intelligence: A real business

Diederik Veelo | CEO & Founder; Ambassadors.com
Zaal: Picke 3
Tijd: 16:00 – 16:30 uur

Dit is hét moment om behendig en flexibel te zijn en te experimenteren met verschillende ideeën en technologieën. Hoe maak jij van Artificial Intelligence een real business? Diederik Veelo – Hoofd Innovatie bij creatief productiestudio Ambassadors – kent als geen ander de kansen die AI zijn bedrijf biedt. In deze masterclass opent Diederik zijn Innovation Lab en neemt hij ons mee in de explosieve groei van AI middels verrassende toepassingen van deepfake- en voice-synthesis-technologie. Ontdek de ongekende snelheid waarmee AI de creatieve industrie op zijn kop zet en laat je inspireren door ongekende mogelijkheden

Masterclass – Pensioen in beweging: De Impact op de business ontcijferd

Frank Driessen | CEO; Aon Wealth Netherlands
Andrew Davies | Enterprise Client Leader; Aon
Zaal: Van Berckel
Tijd: 16:00 – 16:30 uur

Het is bijna zeker. Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren omgezet worden in beschikbare premieregelingen (Defined Contribution) met een vaste en gelijke premie voor alle werknemers. Hiermee lijken de ingewikkelde pensioenkwesties achter de rug. Echter de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zal risico’s en kosten met zich meebrengen. Hoe in te spelen op deze risico’s en de noodzakelijke (kosten)compensaties gegeven het perspectief verlies van de oude pensioenregelingen? Grote financiële en accounting impact liggen de komende jaren in het verschiet. Alle reden om als CFO nu alert te zijn op de implementatie gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel.

Hosted by: Aon

17:00 – 17:30 uur

De finale: Back to Business? Wees super eerlijk!

Patrick van der Pijl | Oprichter en CEO; Business Models Inc.

What is the health of the underlying strategy? Deze vraag van Gary Hamel is juist vandaag zeer relevant. Want zeg eens eerlijk; welke aannames zitten er onder jouw businessmodel? En zijn die nog steeds geldig? Patrick van der Pijl oprichter en CEO van Business Models Inc daagt ons uit om onze Business beter te begrijpen, te ontwerpen en te vernieuwen voor exponentiële groei en duurzame impact. Patrick is de producer van de wereldwijde bestseller Business Model Generation waarvan wereldwijd meer dan 5 miljoen boeken zijn verkocht. In zijn keynote zijn de resultaten verwerkt van een unieke Business Model workshop die wij de dag voor CFO Day met top CFOs hebben georganiseerd.

18:00 – 20:00 uur

Netwerkborrel

Zaal: Royal Lounge & Keizerzaal

Laat de dag op een sfeervolle manier uitklinken in een informele setting, waar je volop kunt napraten en netwerken tijdens de borrel.