Industry table – De toekomst bouwen: Verkenning van de laatste ontwikkelingen en inzichten in de bouwsector

Frans den Houter | CFO; Koninklijke BAM Groep
Luurt van der Ploeg | CFO; VolkerWessels
Lowick Barg | CFO; Dura Vermeer Groep N.V.
Willem van Oosten | Moderator

Woningtekort, verduurzaming, dijkverhogingen of infrastructuur. Voor de grootste opgaven waar we in Nederland voor staan doen we een beroep op de bouwsector. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto. Maar hoe staat onze bouwsector er eigenlijk voor? Welke innovaties zijn er hoe zorgen we voor duurzame waardecreatie in de bouw? Ontmoet ondernemers, bestuurders en experts en ontdek hoe de bouwsector bijdraagt aan onze toekomst.