Laurens Weers

CFO | Lightyear

Laurens Weers (1981) is CFO bij Lightyear. Hij is Registeraccountant en werkte ruim 13 jaar in dat vak waarvan het grootste deel bij EY. In 2013 stapt hij uit het vak en de afgelopen 9 jaar heeft hij diverse CFO rollen bekleed. Als accountant begeleide hij eerst de verkoop van een start-up in de LED-verlichting industrie aan een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming om vervolgens als CFO deze onderneming de schalen naar een volwassen autonome onderneming. Daarnaast is hij CFO geweest tijdens een herstructeringsfase van een FMCG onderneming die door de transitie van founder-led naar private equity owned ging. Veranderingen in een dynamische omgeving heeft altijd in de kern van zijn werkzaamheden gezeten.   

Lightyear is een start-up die in 2016 is opgericht door 5 TU/e studenten. Nadat ze tijdens de studie een solar-race team zijn gestart en direct de World Solar Challenge wonnen realiseerde zij zich dat ze unieke technologie hadden ontwikkeld die ook de in the real world een enorm verschil kan maken. Technologie die nodig zal zijn om de transitie van auto’s met een verbrandingsmotor naar elektrische auto’s (EV’s) te versnellen. De twee grootste knelpunten voor deze transitie zijn het (wereldwijde) gebrek aan laadinfrastructuur om de ambities te supporten en het feit dat om een EV voldoende range te geven er een grote dure batterij in moet. Lightyear lost deze twee problemen op door een radicale focus op een zo laag mogelijk energie verbruik. Hiermee kan je uit een klein batterij tot twee keer zoveel range genereren en daarnaast kan je dan dagelijks de verbruikte energie voor woon-werkverkeer weer aanvullen met de energie uit de zonnecellen.  

Om deze ambitie te verwezenlijken is een grote hoeveelheid kapitaal nodig. En om kapitaal aan te trekken moet je continu vooruitgang laten zien. En om vooruitgang te boeken moet je engineers vertrouwen en vrijheid geven om te heel snel te itereren en fouten te maken. Fail fast. Learn fast.  

Hoe kan je als CFO bijdragen in deze groei, is de uitdaging waar Laurens sinds 2020 vorm aan probeert te geven. Hoe ga je om met de onvoorspelbaarheid van fundraising en houd je tegelijkertijd de snelheid van de ontwikkelingen hoog? 

Laurens zal je meenemen in hoe hij ook het in het toepassen van traditionele interne controle maatregelen zoals budgetcyclus maximaal de efficiency opzoekt. Wat voegt echt waarde toe en wat geeft enkel schijn comfort

Presentaties: