Jaime de Bourbon de Parme

Klimaatgezant namens Nederland

Als Klimaatgezant is Jaime de Bourbon de Parme de Nederlandse vertegenwoordiger in de mondiale klimaatdiplomatie. Hij is belast met het ophogen van internationale klimaatambities en het vinden van gedragen oplossingen om wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de regeneratieve kracht van onze planeet te versterken. Jaime is tevens bestuurslid van het Green Climate Fund, dat ontwikkelingslanden helpt in hun mitigatie- en adaptatieslagkracht.

Jaime heeft een lange diplomatieke staat van dienst, waarbinnen het smeden van samenwerkingsverbanden en het vinden van innovatieve oplossingen altijd centraal heeft gestaan. Als senior adviseur Private Sector Partnerships bij de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) mobiliseerde hij de private sector ten behoeve van vluchtelingen, zoals het toegankelijker maken van duurzame energie. In zijn tijd als ambassadeur naar de Heilige Stoel (het Vaticaan onder leiding van Paus Franciscus) droeg hij bij aan  klimaatactie, het tegengaan van gedwongen migratie en vredesonderhandelingen.  Als speciaal gezant voor natuurlijke grondstoffen zette hij de Responsible  Mining Index op en slaagde hij er samen met private partijen en NGO’s in conflictvrije productieketens tot stand te brengen in de Democratische Republiek Kongo.

Hiervoor werkte hij in Brussel als lid van het Kabinet van de Europese Commissaris voor Mededinging, in Afghanistan als politiek adviseur van de Nederlandse Commandant van de NAVO-vredesoperatie en in Irak bij het opzetten van de Nederlandse ambassade aldaar. Hij bekleedde tevens andere functies in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.

Jaime werd geboren in Nederland in 1972. Hij behaalde een MA aan Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) en een BA aan Brown University, beide in de Verenigde Staten. Hij is getrouwd en heeft twee jonge dochters.