Danny Benima

CFO | Stedin Groep

Danny Benima (1978) is vanaf 1 januari 2019 werkzaam als CFO en lid van de raad van bestuur van Stedin. Tot die tijd vervulde hij diverse financiële posities bij Arcadis en Stork. Als drie na grootste netbeheerder vormt Stedin een essentiële schakel in de overgang naar een duurzaam energiesysteem In Nederland. Een dergelijke systeemtransitie gaat schoksgewijs, blijkt ook uit de extreme volatiliteit in de energieprijzen. Hoe ga je als CFO om met een vraagstuk van deze omvang en met deze complexiteit?

Nederland heeft steeds groter wordende ambities om de CO2 uitstoot te verminderen. Praktisch betekent dit dat het hele energiesysteem - dat is ontworpen voor fossiele brandstoffen -  op de schop gaat. Er komen meer wind- en zonneparken, huizen worden anders verwarmd, de industrie moet verduurzamen en een groot deel van het vervoer wordt elektrisch. Ook de economische ontwikkeling en digitalisering hebben een grote impact op het energienet. De komende jaren moeten er tienduizenden nieuwe huizen worden gebouwd en gaat de groei van datacenters en distributiehallen onverminderd door. Hierdoor ontstaat een grote druk op het elektriciteitsnet. Netbeheerders moeten daarom de komende jaren hun infrastructuur fors uitbreiden en verzwaren. Daarnaast moeten de netbeheerders de bestaande netten bovenal onderhouden en ervoor zorgen dat ze veilig zijn en blijven. Dit betekent dat tot 2030 een op de drie straten open gaat om dit te realiseren.

Dit alles brengt wezenlijke bestuurlijke vraagstukken met zich mee. Om de enorme hoeveelheid werk te verzetten zijn er meer mensen nodig, in een tijd dat personeel schaars is. Hoe ga je daarmee om als bedrijf? Ook vraagt het veel afstemming met de omgeving om de ambities concreet handen en voeten te geven en het werk zo voorspelbaar mogelijk te maken. Dit is nodig om te komen tot zo reëel mogelijke investeringsprognoses. Maar hoe anticipeer je als CFO daarbij op de steeds veranderende context gedreven door politieke besluiten? Verder vraagt de opgave die er ligt om miljardeninvesteringen. Naar verwachting komen de investeringen tot 2050 neer op zo'n 100 miljard euro. Omdat bij investeringen van de netbeheerders de kosten voor de baten uit gaan levert dit een groot financieringsvraagstuk op. Want wie gaat dit betalen? Deze vraag is relevant voor de netbeheerder, maar eveneens voor ieder commercieel bedrijf. Welke verdienmodellen zijn er te ontwikkelen of hoe kan dit vraagstuk met een commerciële attitude worden opgelost? Stuk voor stuk complexe vraagstukken waar je als CFO sturing aan wenst te geven. Tijdens CFO Day neemt Danny Benima je mee langs deze vraagstukken om samen met het publiek te zoeken naar de antwoorden.

Presentaties: