Bert de Groot

COO & CRFO | Erasmus Universiteit Holding BV

Bert de Groot is hoogleraar en houder van de Leerstoel ‘Governance en Strategisch Investeringsbeleid’ aan de Erasmus School of Economics (ESE), sinds 1 October 2009.

De Groot publiceert over onderwerpen die relevant zijn voor directies, bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

Hij publiceert over economische golfbewegingen en publiceert voorspellingen over de economie van Nederland en de OECD landen. Hij was Rector Magnificus en Dean van Nyenrode Business Universiteit.

Op Nyenrode bekleedde hij de leerstoel ’Business and Economic Cycles’ De Groot verkreeg zijn Doctorandus titel in de econometrie aan Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en verkreeg zijn graad tot Doctor aan de EUR voor zijn proefschrift ‘Essays on Economic Cycles’.

Hij doceert in het masteronderwijs van de ESE en doceert in het executive onderwijs aan CEO’s en CFO’s. Hij is algemeen directeur bij Erasmus SmartPort Rotterdam, geeft onderwijs in de master en verricht onderzoek bij het Center for Maritime Economics and Logistics. Aan de EUR is hij CRFO en was hij algemeen directeur van Erasmus Universiteit Rotterdam Holding B.V. Hij heeft meerdere commissariaten.

De Groot heeft meerdere directiefuncties bekleedt in verschillende industrie sectoren.

Hij was CFO en lid van het executive committee van Randstad Holding N.V. en had dezelfde positie bij AM NV, welk bedrijf van de beurs werd gehaald en verkocht. Hij was werkzaam bij Boer & Croon Executive Management.  Daarvoor werkte hij aan de herfinanciering van Pharming N.V., life sciences, waardoor faillissement voorkomen kon worden. Hij adviseerde KPN, telecom, op de topstructuur. Voor Unisys Inc., werkte hij als financieel directeur voor Europa, Duitsland en Nederland.  Daarvoor was hij werkzaam bij Gist-Brocades N.V., nu DSM.

Presentaties:

De hand van de Meester: de Gulden Snede | 14:30 – 15:00 | Picke 3
De hand van de Meester: de Gulden Snede | 15:30 – 17:00 | Panorama 4