Arjan Leenen

CTO | EXIN

 Bij EXIN heeft Arjan Leenen tot vorig jaar de rol van CFO ingevuld. Tegenwoordig vervult hij de rol van CTO en geeft daarbij vorm aan concepten als digital credentialing en self sovereign identity. 

Naast zijn professionele werk put hij graag uit zowel zijn bedrijfskundige als filosofische academische achtergrond, om daarmee tot fundamentelere inzichten te komen wat betreft maatschappelijk-economische vraagstukken. 

De invloed van Adam Smith (1723 – 1790) op het moderne economische denken is immens. De hele westerse filosofie is wel eens gekenschetst als slechts een serie voetnoten bij Plato 

(427 v. Chr. – 347 v. Chr.). De invloed van Smith op ons economisch denken doet hier niet heel veel aan onder. 

In deze sessie plaatst Arjan nog zo een voetnoot bij Adam Smith. Ondersteund door enkele wijsgerige concepten wordt the invisible hand van Adam Smith een handschoen aangetrokken. De hand krijgt hierdoor een zichtbare vorm. 

Everything is a Discounted Cash Flow (DCF) model”, opperden twee investment managers van de Amerikaanse zakenbank vorig jaar nog om als mantra te hanteren. De essentie van het kapitalisme, een economisch systeem gericht op investeringen van geld in de verwachting winst te maken, kan inderdaad tot dit mantra gereduceerd worden. 

We zullen de DCF method beschouwen vanuit de kennisleer van Parmenides (ca. 5e eeuw v.Chr.) en de ethische leer van Immanuel Kant (1724 – 1804). Deze perspectieven zullen zichtbaar maken dat de magische zelfregulering van the invisible hand besloten ligt in de verschillende componenten van de DCF-methode, te weten: geldstromen, risico en tijd. 

Doordat we de magische zelfregulering van the invisible hand zichtbaar te hebben gemaakt, is er wellicht een stukje van het magische verdwenen. Dit is onoverkomelijk, wanner begrip en inzicht haar intrede doen. Desalniettemin, de zelfregulering blijft in stand. 

De zelfregulering kan nu wel aangevuld worden. Immers, door het verkregen begrip en inzicht, hebben ondernemingen nu ook de handvaten om, met meer overtuiging, zelf reguleren. De tegenstelling die gezien wordt tussen shareholder value en stakeholder value is er niet. 

Zelf iets reguleren vereist alleen wel een actievere houding dan een magische zelfregulering. 

Presentaties: