De hand van de Meester: de Gulden Snede

Gulden Snede, de ‘ideale verhouding’, is een onderwerp van fascinatie sinds de dagen van Griekse filosofen als Pythagoras en Euclides. De verhouding komt veel voor in de natuur en de mens heeft het aangepast tot prachtige kunstwerken. Maar de laatste ontdekking van de Gulden Snede is misschien wel de meest verrassende van allemaal. Bert de Groot, voerde een macro-economische analyse uit om te ontdekken dat De Gulden Snede ook voorkomt in de cycli van de economie. Hoe kan dat? En wat betekent dat voor u als CFO?

Blijf de concurrentie voor, creëer een ‘Experimentation Culture’

Hoe vergroot u als CFO uw eigen impact op groei? De blik van de CFO is tegenwoordig meer en meer naar voren gericht, maar één ding is zeker: snelheid van innovatie is noodzakelijk om marktposities te behouden. Zijn onze organisaties hier klaar voor? In deze Roundtable bespreken we hoe u als CFO bijdraagt aan een Experimentation Culture waarin snelheid en ruimte voor het experiment voorop staat.

ESG maakt het onzichtbare zichtbaar

De regelgeving rondom duurzaamheidsrapportering wordt steeds inzichtelijker en concreter. Maar de normen zijn breed geformuleerd en bieden veel ruimte, ook omdat ze nog in ontwikkeling zijn. Als je de normen en rapportages goed inricht, heb je een voorsprong. Doe je dit niet, dan dreigt een groot afbreukrisico, ook voor je reputatie als bedrijf. Hoe zorg je er als CFO voor dat je de juiste normen formuleert die voldoen aan wet & regelgeving, maar ook aan maatschappelijke normen? Hoe voorkomen we dat bedrijven door beleggers worden gezien als ESG-kampioen terwijl ze dat niet zijn? Of dat ESG een speelbal wordt van interne politiek? Sluit aan, krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen – en wissel ervaringen met elkaar uit.

Is er ook een onzichtbare hand in de vrije markt van ideeën?

De filosoof en econoom John Stuart Mill geloofde dat “een marktplaats van ideeën” met vrije competitie en zonder censuur van enige autoriteit, de beste manier was om waarheid en acceptatie van ideeën te testen. Zijn droom was om de sociale hiërarchie uit discussies te zien verdwijnen en elk idee een stem te geven. Misschien is Twitter wel bij uitstek de ‘vrije ideeënmarkt’ waar John Stuart Mill van droomde. Discussie is ook in organisaties de meest gekozen gespreksvorm om tot een optimale besluitvorming te komen. Maar is er ook een ‘onzichtbare hand’ in onze vrije markt van ideeën? En hoe richten we het goede gesprek eigenlijk optimaal in?

Paradise lost – doet Nederland nog mee in de top?

Eind vorig jaar presenteerden en groot aantal ondernemersorganisaties, bestuurders en universiteiten een manifest waarin ze hun zorgen uiten over het Nederlandse vestigingsklimaat. Volgens de opstellers van het manifest dreigt Nederland de wereldwijd hoge notering als aantrekkelijke landingsplaats voor ondernemers en investeerders in rap tempo te verliezen. Terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. De toenemende kansenongelijkheid, een achterstand qua investeringen in kennis en innovatie, de afnemende ruimte voor buitenlandse talenten en de positie van Schiphol worden genoemd als signalen van teloorgang. Om nog maar te zwijgen van de toegenomen belastingdruk. Zijn onze troefkaarten: kennis, innovatiekracht en infrastructuur nog voldoende om te blijven meespelen in de Champions League? Of wordt Nederland straks een middenmoter op het wereldtoneel?

Hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt: de financiële meerwaarde van moderne en flexibele arbeidsvoorwaarden

In deze sessie leert u hoe u flexibele arbeidsvoorwaarden kunt inzetten om de gewenste talenten aan te trekken, te behouden en te stimuleren om maximaal rendement te halen uit zichzelf.

Are you ready for the future

Grip krijgen op de toekomst: mission (im)possible? Hoe kunnen finance-afdelingen toekomstige ontwikkelingen voorspellen? Verandering is onvermijdelijk – maar de reactie hierop kan het verschil zijn tussen succes en mislukking. Met welke uitdagingen worden CFO´s vandaag geconfronteerd? Hoe worden we wendbaarder? Hoe kunnen we de regie in handen nemen? En hoe kunnen we weten en anticiperen op wat de toekomst in petto heeft? Sluit aan en samen bespreken we ervaringen en ideeën om succesvol door een complexe economische omgeving te navigeren.

De Chief Future Officer: duurzaamheid als aanjager van groei en waardecreatie.

Wat is er voor nodig om de meest ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen zonder dat dit te koste gaat van bedrijfsgroei en winstgevendheid? En is groei wel los te koppelen van het vergroten van negatieve milieu-impact? Samen gaan we op zoek naar de business drivers achter duurzaamheid en de rol die de CFO speelt bij het versnellen van de organisatietransitie naar een duurzamere toekomst. We bespreken hoe technologie-investeringen kunnen worden ingezet om klimaatdoelstellingen te halen en welke impact we daarmee kunnen hebben op onze toeleveringsketens. Aan de hand van praktijkcases bespreken we hoe we van duurzaamheid een concurrentievoordeel en USP kunnen maken.

ESG Trends & Insights

Hoe ver gaat uw organisatie om ESG-doelstellingen te bereiken? Wat zijn die doelstellingen eigenlijk? En hoe vinden we de juiste balans tussen milieu, sociaal, bestuur en het maken van winst? Blind koorddansen is natuurlijk geen optie, maar hoe combineren we ogenschijnlijk tegengestelde belangen? In deze sessie geven we een overzicht van trends, van do’s en don’ts. Wat is strategisch eigenaarschap? Wat is de plaats van ESG op de CFO-agenda? Vergroten geopolitieke ontwikkelingen de behoefte om ESG op het hoogste niveau te verstevigen. Sluit aan en deel uw visie!

Cyber – Hoe organiseert u zichzelf tegen een onzichtbare vijand?

Een cyberaanval is het grootste risico van dit moment, de schades op financieel niveau, reputatie en operationeel gebied zijn desastreus. Dit maakt de urgentie om uzelf te organiseren op dit terrein hoger dan ooit. U bent zich als CFO ervan bewust dat u een belangrijke rol te vervullen hebt in de aanpak van dit probleem. U begrijpt dat het hebben van grip hierin essentieel is, maar de complexiteit van domein en benodigdheden van tal aan expertises maakt dat dit een uiterst ingewikkelde zaak blijft. In hoeverre kunt u hier zelf nog voor zorgen? Wat zijn uw mogelijkheden om dit intelligent in te richten? En hoe beschermt u uw bedrijf gericht, maar toch kosten efficiënt? In deze sessie delen we ervaringen en gaan we dieper in op de stappen die u moet nemen om uw bedrijf op die wijze te beschermen.