De Chief Future Officer: duurzaamheid als aanjager van groei en waardecreatie.

Round Table (besloten sessie)

Wat is er voor nodig om de meest ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen zonder dat dit te koste gaat van bedrijfsgroei en winstgevendheid? En is groei wel los te koppelen van het vergroten van negatieve milieu-impact? Samen gaan we op zoek naar de business drivers achter duurzaamheid en de rol die de CFO speelt bij het versnellen van de organisatietransitie naar een duurzamere toekomst. We bespreken hoe technologie-investeringen kunnen worden ingezet om klimaatdoelstellingen te halen en welke impact we daarmee kunnen hebben op onze toeleveringsketens. Aan de hand van praktijkcases bespreken we hoe we van duurzaamheid een concurrentievoordeel en USP kunnen maken.