Is er ook een onzichtbare hand in de vrije markt van ideeën?

Round Table (besloten sessie)

De filosoof en econoom John Stuart Mill geloofde dat “een marktplaats van ideeën" met vrije competitie en zonder censuur van enige autoriteit, de beste manier was om waarheid en acceptatie van ideeën te testen. Zijn droom was om de sociale hiërarchie uit discussies te zien verdwijnen en elk idee een stem te geven. Misschien is Twitter wel bij uitstek de 'vrije ideeënmarkt' waar John Stuart Mill van droomde. Discussie is ook in organisaties de meest gekozen gespreksvorm om tot een optimale besluitvorming te komen. Maar is er ook een 'onzichtbare hand' in onze vrije markt van ideeën? En hoe richten we het goede gesprek eigenlijk optimaal in?