Paradise lost – doet Nederland nog mee in de top?

Round Table (besloten sessie)

Gefaciliteerd door: Houthoff

Eind vorig jaar presenteerden en groot aantal ondernemersorganisaties, bestuurders en universiteiten een manifest waarin ze hun zorgen uiten over het Nederlandse vestigingsklimaat. Volgens de opstellers van het manifest dreigt Nederland de wereldwijd hoge notering als aantrekkelijke landingsplaats voor ondernemers en investeerders in rap tempo te verliezen. Terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. De toenemende kansenongelijkheid, een achterstand qua investeringen in kennis en innovatie, de afnemende ruimte voor buitenlandse talenten en de positie van Schiphol worden genoemd als signalen van teloorgang. Om nog maar te zwijgen van de toegenomen belastingdruk. Zijn onze troefkaarten: kennis, innovatiekracht en infrastructuur nog voldoende om te blijven meespelen in de Champions League? Of wordt Nederland straks een middenmoter op het wereldtoneel?