Industry table – Logistiek in beweging: Verkenning van de laatste trends en nieuws in de industrie

Albert Jan Swart | Sectoreconoom; ABN Amro
Gijsbert Burggraaf | CFO; DHL Parcel Benelux
Teije Smittenaar | Director Finance; Port of Rotterdam
Najeeb Qazizada | Co-founder; Cargors
Tim Bosman | Co-founder; Cargors
Ruben Munsterman | Moderator Industry tables

Nederland is bij uitstek het land van de verfijnde logistiek. Onze rivierdelta, de havens, Schiphol en de doorgaans goede infrastructuur hebben gezorgd voor een reputatie van logistiek powerhouse. Maar hoe ziet de toekomst van deze voor Nederland belangrijke sector eruit? Wat is de rol van technologie en hoe wordt omgegaan met ESG eisen? Ontmoet bestuurders, ondernemers , dwarse denkers en investeerders en ontdek hoe logistiek Nederland zich de komende jaren ontwikkelt.