Adam Smiths Invisible Hand, het DCF-model, MVO en de CFO

Masterclass (open sessie)

In deze sessie plaatst Arjan Leenen, CTO (en oud-CFO) een voetnoot bij Adam Smiths theorie over The Invisible Hand. Dat doet hij aan de hand van het DCF-model (Discounted Cash Flow) en vanuit de vraag: wat levert het op aan maatschappelijke impact als je Adam Smiths magische zelfregulering van de Onzichtbare Hand combineert met de verschillende componenten van de DCF-formule, te weten: geldstromen, risico en tijd?