De onzichtbare hand aan het werk in de energietransitie

Masterclass (open sessie)

Nederland heeft steeds groter wordende ambities om de CO2 uitstoot te verminderen. Praktisch betekent dit dat het hele energiesysteem - dat is ontworpen voor fossiele brandstoffen - op de schop gaat. Om de enorme hoeveelheid werk te verzetten zijn er meer mensen nodig, in een tijd dat personeel schaars is. Hoe anticipeer je als CFO op deze context? Welke verdienmodellen zijn er te ontwikkelen? Kan dit vraagstuk met een commerciële attitude worden opgelost? Danny Benima neemt ons mee langs deze vraagstukken om samen te zoeken naar de antwoorden.