Duurzame waarde creëren met human capital

Bea Aarnoutse | Boardroom consultant, Partner; PROOF
Corinne Weeda | CFO; ICS

In bijna elke organisatie wordt naar de menskant gekeken als er geld bespaard moet worden. Maar wat als we ervoor zorgen dat het gewoon wordt om de onbetwistbare waarde van medewerkers zichtbaar te maken? En in cijfers uit te drukken en naar de inzichten ervan te handelen? Reflectie op de risicofactoren van de employee journey helpen daarbij. Het maakt het mogelijk stapsgewijs te werken aan human capital als waardecreator. Dat wordt ook hoog tijd want uit recente onderzoeken van Edelman, Gallup en McKinsey blijkt dat van directies wordt gevraagd juist te investeren in goed werkgeverschap én in het kapitaal dat in human capital ligt besloten. Dan is het natuurlijk zaak om te weten waar te beginnen en hoe dit aan te pakken.

ICS CFO Corinne Weeda en Bea Aarnoutse, specialist op het gebied van leadership- & employee alignment en partner van PROOF, geven op een inspirerende wijze inzicht in hoe zij samen hebben gewerkt aan het verbeteren van de employee experience bij ICS. Ook leggen ze uit waarom het juist van belang was dat ook de CFO actief betrokken was bij de planvorming. Aan de hand van stellingen worden deelnemers meegenomen. Corinne licht ook toe waarom juist CFO’s de basics van de beïnvloeders van goed werkgeverschap en het waardepotentieel van human capital moeten kennen. En er naar gaan (laten) handelen.