Communiceren vanuit uw element

We hebben allemaal de elementen vuur, water, lucht en aarde in ons. De meesten van ons hebben één of twee voorkeurselementen. Dat zijn die elementen van waaruit u de wereld instapt en met uw omgeving communiceert. Ook laten ze zien hoe anderen op u reageren. Het streven is om regelmatig in de ‘evenwichtszone’ te zitten, waar het denken, voelen, gewaarworden en de wilskracht in balans is. Van daaruit kun je op een ander of een situatie reageren vanuit rust en overzicht. Maar hoe kom je in die evenwichtszone? Ellen laat je zien wat uw voorkeurselement is en hoe u vanuit de evenwichtszone moeiteloos kunt communiceren.

Borrel

De hand van de Meester: de Gulden Snede

Gulden Snede, de ‘ideale verhouding’, is een onderwerp van fascinatie sinds de dagen van Griekse filosofen als Pythagoras en Euclides. De verhouding komt veel voor in de natuur en de mens heeft het aangepast tot prachtige kunstwerken. Maar de laatste ontdekking van de Gulden Snede is misschien wel de meest verrassende van allemaal. Bert de Groot, voerde een macro-economische analyse uit om te ontdekken dat De Gulden Snede ook voorkomt in de cycli van de economie. Hoe kan dat? En wat betekent dat voor u als CFO?

Blijf de concurrentie voor, creëer een ‘Experimentation Culture’

Hoe vergroot u als CFO uw eigen impact op groei? De blik van de CFO is tegenwoordig meer en meer naar voren gericht, maar één ding is zeker: snelheid van innovatie is noodzakelijk om marktposities te behouden. Zijn onze organisaties hier klaar voor? In deze Roundtable bespreken we hoe u als CFO bijdraagt aan een Experimentation Culture waarin snelheid en ruimte voor het experiment voorop staat.

ESG maakt het onzichtbare zichtbaar

De regelgeving rondom duurzaamheidsrapportering wordt steeds inzichtelijker en concreter. Maar de normen zijn breed geformuleerd en bieden veel ruimte, ook omdat ze nog in ontwikkeling zijn. Als je de normen en rapportages goed inricht, heb je een voorsprong. Doe je dit niet, dan dreigt een groot afbreukrisico, ook voor je reputatie als bedrijf. Hoe zorg je er als CFO voor dat je de juiste normen formuleert die voldoen aan wet & regelgeving, maar ook aan maatschappelijke normen? Hoe voorkomen we dat bedrijven door beleggers worden gezien als ESG-kampioen terwijl ze dat niet zijn? Of dat ESG een speelbal wordt van interne politiek? Sluit aan, krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen – en wissel ervaringen met elkaar uit.

Is er ook een onzichtbare hand in de vrije markt van ideeën?

De filosoof en econoom John Stuart Mill geloofde dat “een marktplaats van ideeën” met vrije competitie en zonder censuur van enige autoriteit, de beste manier was om waarheid en acceptatie van ideeën te testen. Zijn droom was om de sociale hiërarchie uit discussies te zien verdwijnen en elk idee een stem te geven. Misschien is Twitter wel bij uitstek de ‘vrije ideeënmarkt’ waar John Stuart Mill van droomde. Discussie is ook in organisaties de meest gekozen gespreksvorm om tot een optimale besluitvorming te komen. Maar is er ook een ‘onzichtbare hand’ in onze vrije markt van ideeën? En hoe richten we het goede gesprek eigenlijk optimaal in?

Paradise lost – doet Nederland nog mee in de top?

Eind vorig jaar presenteerden en groot aantal ondernemersorganisaties, bestuurders en universiteiten een manifest waarin ze hun zorgen uiten over het Nederlandse vestigingsklimaat. Volgens de opstellers van het manifest dreigt Nederland de wereldwijd hoge notering als aantrekkelijke landingsplaats voor ondernemers en investeerders in rap tempo te verliezen. Terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. De toenemende kansenongelijkheid, een achterstand qua investeringen in kennis en innovatie, de afnemende ruimte voor buitenlandse talenten en de positie van Schiphol worden genoemd als signalen van teloorgang. Om nog maar te zwijgen van de toegenomen belastingdruk. Zijn onze troefkaarten: kennis, innovatiekracht en infrastructuur nog voldoende om te blijven meespelen in de Champions League? Of wordt Nederland straks een middenmoter op het wereldtoneel?

Hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt: de financiële meerwaarde van moderne en flexibele arbeidsvoorwaarden

In deze sessie leert u hoe u flexibele arbeidsvoorwaarden kunt inzetten om de gewenste talenten aan te trekken, te behouden en te stimuleren om maximaal rendement te halen uit zichzelf.

Regeren met de onzichtbare hand is… vooruitzien!

De rol van de CFO wordt steeds veelzijdiger. Hoe kun je technologie inzetten om groei te bewerkstelligen? Welke professionaliseringslagen kun je in een vroeg stadium maken, zodat je als bedrijf onbezord en snel kan groeien? Hoe creëer jij als CFO meerwaarde voor je bedrijf? Stap uit je comfortzone en hoor van de CFO van Lightyear hoe zij in vijf jaar zijn uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met 400 werknemers.

De onzichtbare hand en onze onbewuste beslissingen

Dick Swaab is een Nederlandse arts en neurobioloog die bekendheid geniet als hersenonderzoeker. Hij is emeritus hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en was tot 2005 directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In zijn bestsellers ‘Wij zijn ons brein’ en ‘Ons Creatieve Brein’ neemt hij ons mee in de vraag: zijn onze hersenen de onzichtbare hand die ons handelen bepalen?