Duurzame waarde creëren met human capital

In bijna elke organisatie wordt naar de menskant gekeken als er geld bespaard moet worden. Maar wat als we ervoor zorgen dat het gewoon wordt om de onbetwistbare waarde van medewerkers zichtbaar te maken? En in cijfers uit te drukken en naar de inzichten ervan te handelen? Reflectie op de risicofactoren van de employee journey helpen daarbij. Het maakt het mogelijk stapsgewijs te werken aan human capital als waardecreator. Dat wordt ook hoog tijd want uit recente onderzoeken van Edelman, Gallup en McKinsey blijkt dat van directies wordt gevraagd juist te investeren in goed werkgeverschap én in het kapitaal dat in human capital ligt besloten. Dan is het natuurlijk zaak om te weten waar te beginnen en hoe dit aan te pakken.

ICS CFO Corinne Weeda en Bea Aarnoutse, specialist op het gebied van leadership- & employee alignment en partner van PROOF, geven op een inspirerende wijze inzicht in hoe zij samen hebben gewerkt aan het verbeteren van de employee experience bij ICS. Ook leggen ze uit waarom het juist van belang was dat ook de CFO actief betrokken was bij de planvorming. Aan de hand van stellingen worden deelnemers meegenomen. Corinne licht ook toe waarom juist CFO’s de basics van de beïnvloeders van goed werkgeverschap en het waardepotentieel van human capital moeten kennen. En er naar gaan (laten) handelen.

 

Communiceren vanuit uw element

We hebben allemaal de elementen vuur, water, lucht en aarde in ons. De meesten van ons hebben één of twee voorkeurselementen. Dat zijn die elementen van waaruit u de wereld instapt en met uw omgeving communiceert. Ook laten ze zien hoe anderen op u reageren. Het streven is om regelmatig in de ‘evenwichtszone’ te zitten, waar het denken, voelen, gewaarworden en de wilskracht in balans is. Van daaruit kun je op een ander of een situatie reageren vanuit rust en overzicht. Maar hoe kom je in die evenwichtszone? Ellen laat je zien wat uw voorkeurselement is en hoe u vanuit de evenwichtszone moeiteloos kunt communiceren.

Borrel

Is er ook een onzichtbare hand in de vrije markt van ideeën?

De filosoof en econoom John Stuart Mill geloofde dat “een marktplaats van ideeën” met vrije competitie en zonder censuur van enige autoriteit, de beste manier was om waarheid en acceptatie van ideeën te testen. Zijn droom was om de sociale hiërarchie uit discussies te zien verdwijnen en elk idee een stem te geven. Misschien is Twitter wel bij uitstek de ‘vrije ideeënmarkt’ waar John Stuart Mill van droomde. Discussie is ook in organisaties de meest gekozen gespreksvorm om tot een optimale besluitvorming te komen. Maar is er ook een ‘onzichtbare hand’ in onze vrije markt van ideeën? En hoe richten we het goede gesprek eigenlijk optimaal in?

Hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt: de financiële meerwaarde van moderne en flexibele arbeidsvoorwaarden

In deze sessie leert u hoe u flexibele arbeidsvoorwaarden kunt inzetten om de gewenste talenten aan te trekken, te behouden en te stimuleren om maximaal rendement te halen uit zichzelf.

Regeren met de onzichtbare hand is… vooruitzien!

De rol van de CFO wordt steeds veelzijdiger. Hoe kun je technologie inzetten om groei te bewerkstelligen? Welke professionaliseringslagen kun je in een vroeg stadium maken, zodat je als bedrijf onbezord en snel kan groeien? Hoe creëer jij als CFO meerwaarde voor je bedrijf? Stap uit je comfortzone en hoor van de CFO van Lightyear hoe zij in vijf jaar zijn uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met 400 werknemers.

De onzichtbare hand en onze onbewuste beslissingen

Dick Swaab is een Nederlandse arts en neurobioloog die bekendheid geniet als hersenonderzoeker. Hij is emeritus hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en was tot 2005 directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In zijn bestsellers ‘Wij zijn ons brein’ en ‘Ons Creatieve Brein’ neemt hij ons mee in de vraag: zijn onze hersenen de onzichtbare hand die ons handelen bepalen?

ESG data is meer dan rapportage alleen

Als u aan ESG denkt, denkt u waarschijnlijk meteen aan rapportage en regelgeving. Maar ESG-rapportage kan zoveel meer zijn. Hoor hoe ESG-rapporten en de processen die u instelt om ze te voltooien meer voor uw bedrijf kunnen betekenen dan enkel het voldoen aan regelgeving.

Onzichtbare transformaties in de zorg

Professor Shafi Ahmed is een gelauwerd chirurg, docent, ondernemer en TEDx spreker, verbonden aan o.a. de Harvard Medical School. Daar geeft hij les in geneeskunde, innovatie en de digitale transformatie. Hij is mede-oprichter van Medical Realities, een XR bedrijf, maar ook van de Metaversity – een online universiteit met een internationaal trainingsprogramma in meer dan 20 landen en conflictzones. Met zijn werk maakt hij onzichtbare ontwikkelingen in de zorg zichtbaar.

Adam Smiths Invisible Hand, het DCF-model, MVO en de CFO

In deze sessie plaatst Arjan Leenen, CTO (en oud-CFO) een voetnoot bij Adam Smiths theorie over The Invisible Hand. Dat doet hij aan de hand van het DCF-model (Discounted Cash Flow) en vanuit de vraag: wat levert het op aan maatschappelijke impact als je Adam Smiths magische zelfregulering van de Onzichtbare Hand combineert met de verschillende componenten van de DCF-formule, te weten: geldstromen, risico en tijd?